Vi är

Centerpartiet

Centerpartiet

Som sjuksköterska har du en mycket viktig roll i sjukvården men att arbeta som sjuksköterska idag är både påfrestande och tufft. Sjuksköterskor med specialistinriktning är en bristvara och det är ett problem som vi kommer att ha svårt att hantera i framtiden. Centerpartiet vill få fler sjuksköterskor att utbilda sig och vill därför införa ett nationellt sjuksköterske-lyft. 

Läkare som vidareutbilda sig brukar få betalt under sin utbildning, det får oftast inte sjuksköterskor. Och när de väl är färdigutbildade är det ingen stor löneöknings som väntar dem. Centerpartiet vill att sjuksköterskor som väljer att vidareutbilda sig ska få betalt under tiden.

Att det ska finnas en skola för alla är en självklarhet för Centerpartiet, de menar att det behövs friskolor så att vårdnadshavare och elever kan välja just den skolform som passar dem bäst. De tror också att det skapar en ökad konkurrens som leder till att kvaliteten i skolan höjs. 

Centerpartiet tycker att karriärtjänster för lärare är nödvändiga för att behålla de skickliga lärare vi har. Karriärtjänster för lärare är en viktig satsning för framtiden som ger lärare möjlighet att utvecklas samt att höja sin lön.

Centerpartiet menar att Sverige är i behov av en migrationspolitik som håller i längden och som bygger både på medmänsklighet och regler. När man kommer till Sverige är det av stor vikt att man kommer ut i arbetslivet så fort som möjligt. För att få en lyckad migrationspolitik är integration avgörande.

Vi behöver arbeta för att kostnaderna för mottagandet minskar. Vi måste införa reformer där självförsörjning står i centrum och som sänker kostnaderna när vi tar emot asylsökande. Centerpartiet vill också underlätta arbetskraftsinvandringen och göra handläggningstiderna kortare.

Har man jobb i Sverige bidrar man också till vår gemensamma välfärd och då måste man få stanna. Centerpartiet menar att det måste vara lättare att, under sin asylprocess, byta anledning till varför man söker uppehållstillstånd. Har man ett jobb ska man kunna söka som arbetskraftsinvandrare eller kunna söka uppehållstillstånd för att studera.