Sverige

Demokrati

Hur ser en demokrati ut?

I ett demokratiskt land kan det se lite olika ut, olika länder har valt olika sätt att hantera hur landet styrs.

I de flesta demokratiska länderna har vi möjlighet att vara med och tycka till om hur vi vill att landet ska styras och utav vem.

Demokrati betyder folkstyre eller folkmakt och genom regelbundna val påverkar landets befolkning styret av landet.

Andra viktiga ledord i en demokrati är alla människors lika värde och alla människors rätt till samma rättigheter.

I en demokrati har vi rätt att tycka och tänka precis vad vi vill och vi har även rätt att uttrycka det i ord och skrift.
Vi har däremot inte rätt att uttrycka oss så att det skadar vår medmänniskor.
Att tänka på hur man säger saker kan också vara bra för att undvika att såra andra människor.

Demokratins historia i Sverige

Demokratin har inte alltid varit en självklarhet i Sverige och många är det som har kämpat för allas rätt till att rösta.

Hur demokratin har växt fram i Sverige har sina rötter i olika händelser under 1800-talet och 1900-talets början.
Det var dessa händelserna som lade grunden till ett demokratiskt Sverige.

Så långt tillbaka som 1300-talet har Sverige haft skrivna lagar, grundlagen är utgångspunkten för Sveriges demokrati och den heter regeringsformen.

År 1809 bestämdes det att kungen inte fick ha makten ensam längre utan den skulle delas upp i fyra delar.

Man lade makten kring styrandet hos kungen men makten kring inbetalade skatter låg hos riksdagen och makten kring att skapa lagar låg både hos kungen och riksdagen.
Slutligen låg makten att döma hos domstolarna. Denna förändring kom att ha stor betydelse för demokratins utveckling.

Samma år förstärktes också en del grundläggande rättigheter såsom att alla landets medborgare hade rätt att välja vilken religion de ville tillhöra samt att tryck och yttrandefriheten förstärktes.

Andra viktiga årtal att komma ihåg när det gäller historien kring Sveriges demokrati är 1909, då fick majoriteten av alla män rätt att rösta i Sverige.

1919 fick kvinnor rätt att rösta i kommunala val och 1921 fick alla myndiga personer i Sverige rösta i alla allmänna val.