Vi är

Liberalerna

Liberalerna

Liberalerna vill att alla patienter ska få möjlighet att påverka sin vård. De menar att det skapar en personlig sjukvård som ser varje patients behov. De vill möjliggöra för patienterna att själv välja vart man vill söka vård även om det är utanför regionen eller i ett annat EU-land. 

De vill också att vården ska vara närmare människorna. Det betyder att man ska ha möjlighet till en husläkare där varje läkare ansvarar för sina patienter. Detta ska avlasta läkarna samt ge patienterna en större trygghet och göra vården mer effektiv för samtliga patienter.

I skolans värld vill Liberalerna se en grundskola som är tio år, detta genom att göra förskoleklassen till ett första skolår. Samtidigt vill de att betyg införs från om med årskurs fyra för att lättare få en syn på varje elevs behov och utveckling.De vill även se mer lärarledd undervisning där eleverna får mer stöd utan att lämnas ensamma i olika projektarbete.

Skoltiden ska utökas med början i matematik och idrott. De elever som behöver det, bland annat nyanlända, ska få mer tid i skolen. Om det behövs ett extra år eller sommarskola för dessa elever ska det genomföras. 

Liberalerna vill införa lärarassistenter som stöttar lärarna med det administrativa arbetet så att lärare kan ägna sig åt undervisningen. Det ska också vara en självklarhet att det är tryggt i skolan, de elever som begår allvarliga brott ska stängas av omedelbart och flyttas om det är det som krävs.

Liberalerna menar att vi har ett ansvar att hjälpa människor på flykt men att helt öppna gränserna där alla som kommer oavsett anledning har samma rättigheter fungerar inte. Det är viktigt att reglera invandringen så att alla som kommer hit av rätt skäl har chans att få en utbildning, skaffa sig en bostad samt ett arbete och en plats i vårt samhälle.

Liberalerna vill att EU tillsammans delar på ansvaret att ta emot asylsökande så att inte trycket blir ohanterbart för vissa länder. De vill också se att det blir lättare för barn och föräldrar som flyr att återförenas. Det är ohållbart med den långa väntetiden vi har idag innan asylsökande får svar på sin ansökan om uppehållstillstånd. Handläggningen måste gå snabbare och insatserna för de som ska återvända måste öka.