Vi är

Miljöpartiet

Miljöpartiet

Allt överskott som finns ska återinföras i den verksamheten där överskottet finns. Det betyder att de pengar som finns i vården ska stanna i vården och inte utbetalas som en vinst till privatiserade vårdinrättningar. 
De som arbetar i vården ska också lättare kunna kompetenshöja sig utan att det ska betalas ur egen plånbok.

Miljöpartiet vill satsa på ett mer socialt samhälle och vill därför införa en folkhälsolag. De vill också minska skadliga partiklar i stadsluften samt förbjuda transfetter i mat som ett led i att förbättra människors livsmiljö. De politiska beslut som tas ska medverka till en bättre folkhälsa.

I skolan ska vi alla delta på samma villkor, oavsett vem vi är eller vart vi kommer ifrån. De resurserna som är avsedda för skolan ska kunna fördelas så att de som har större behov ska också kunna få större ekonomiska resurser. Miljöpartiet tycker inte att köer från barnets födsel för att få den skolplats man önskar är rimlig. Alla barn ska ha samma möjlighet till en bra skola.

För att få en skola med hög kvalitet krävs utbildade och engagerade lärare. Med hjälp av större karriärmöjligheter och högre lön vill Miljöpartiet locka folk till lärarutbildningen. Skolorna ska få bidrag till vikariekostnader så att lärare som vill kan vidareutbilda sig utan att behöva bekosta det själv och utan att det drabbar skolan i form av personalbortfall.

Miljöpartiet anser att människor behöver känna trygghet för att skapa modet att satsa och bygga upp ett nytt liv i ett nytt land. Det är svårt för nyanlända att fokusera på jobb och studier när man har anhöriga man är orolig för, en ovisshet inför framtiden och kanske trauman från sitt tidigare liv. 

För att skapa den tryggheten vill miljöpartiet återgå till permanenta uppehållstillstånd istället för tillfälliga. Det blir lättare att bygga upp sitt nya liv när man vet att man får stanna i den kommunen man först kom till. Att få möjlighet att lära sig svenska och att skaffa sig ett jobb är ett led i integrationen och bör starta omgående för att skapa en meningsfull asyltid.

För att minska det slöseri för individ och företag som det är när  nyanlända, speciellt inom bristyrke, inte få tillgodoräkna sig sin kompetens från hemlandet, vill Miljöpartiet göra det lättare att validera yrkesmässiga och akademiska meriter från andra länder.

Miljöpartiet