Vi är

Moderaterna

Moderaterna

Moderaterna menar i sitt partiprogram att det inte är försvarbart att i Sverige, som är ett av de friskaste folken i världen, har vi en sjukfrånvaro som är hög i jämförelse. De vill att alla delar av sjukförsäkringen ska bidra till att få folk tillbaka i arbetet fortare. 

Samtidigt vill Moderaterna sänka skatterna för bland annat pensionärer och barnfamiljer. De vill också inför ett bidragstak som ska göra det mer lönsamt att gå från bidrag till arbete. Detta för att få ut fler personer i arbetslivet.

Moderaterna vill utöka skoldagarna med en timme om dagen med start i lågstadiet, detta med fokus på svenska och matematik. De vill också skärpa kvalitet kontrollerna av skolor med dåliga resultat och skolor som inte fungerar ska kunna läggas ner, privata likaväl som kommunala.

Moderaterna vill inför ett tak på de som mottar bidrag så att fler känner att det är lönsamt att komma ut i arbete. Det måste löna sig att arbeta menar Moderaterna. De vill införa ett språkkrav som är obligatoriskt om du söker permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. För att få ta del av det svenska bidragssystemet ska du arbeta eller bo permanent och lagligt i Sverige.