Vi är

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har precis som de andra partierna ett gediget partiprogram, här är lite av vad man kan hitta i det:

Socialdemokraterna är ett parti som vill investera i en bättre välfärd för alla. I deras partiprogram kan man läsa att de önskar att anställa fler undersköterskor och sjuksköterskor inom vården så att alla kan få vård inom rimlig tid. De vill också stoppa privatiseringar i vården samt utöka verksamheten med ambulanshelikoptrar så att ambulansen runt om i Sverige ska komma i tid.

En annan viktig fråga för Socialdemokraterna är skolan. De vill att fler utbildade lärare anställs i skolorna så att att eleverna lär sig mer. De vill också inför lovskola och extra hjälp till de elever som behöver det så att alla blir behöriga till gymnasiet.
Vidare vill Socialdemokraterna stoppa vinstjakten i skolorna och förbjuda religiösa friskolor.

Socialdemokraterna vill att Sverige ska vara ett land som välkomnar alla och ett land som värnar om jämställdhet och demokrati. De vill att alla kommuner ska bidra till snabb etablering samt ta emot människor som kommer för att söka skydd i Sverige.

De vill införa en språkplikt för nyanlända som innebär att alla som lever och verkar i Sverige ska kunna göra sig förstådda.