Vi är

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

För att kunna locka folk till arbete inom vården, menar Sverigedemokraterna, att vi måste stärka arbetsvillkoren samt lönerna. Vi måste få de som har lämnat sitt yrke att vilja komma tillbaka för att ta tillvara på de resurserna vi redan har. En yrkeslegitimation ska följa med i alla leden inom vården, från undersköterska till läkare, detta för att höja statusen på yrket och minska personalomsättningen.

Det är viktigt att all vårdpersonal kan uttrycka sig på svenska så att man som patient kan känna en trygghet i att man förstår vad som sägs angående sin vård. Detta är även viktigt för de patienter som själv har svaga kunskaper i svenska. 

Säkerheten för vårdpersonalen är av största vikt, de utför ett heroiskt arbete och måste kunna arbeta och samtidigt känna sig trygga. Om vårdare, brukare eller anhöriga utsätts för hot eller våld ska detta bemötas med full kraft samtidigt som det är möjligt att ge god vård till aggressiva och kriminella patienter.

För att lyckas i skolan är det viktigt att eleverna får studiero och kan arbeta i en trygg och säker miljö. Sverigedemokraterna vill återinföra skriftliga ordningsomdömen från första klass och införa möjligheten att förflytta elever som inte fungerar i en normal skolsituation. Separat undervisning ska ges till de elever som utgör ett hot för andra elever och lärare.

De elever som är särbegåvade eller i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Det ska även införas fysisk aktivitet på schemat varje dag samt en matreform. Detta medverkar till bättre studieresultat.

För att kunna hålla kriminalitet och organiserad brottslighet borta behöver vi en trygg och skyddad gräns. De som bidrar till vårt samhälle på ett positivt sätt är välkomna, det är också viktigt att man respekterar våra lagar och seder. Att utnyttja det svenska välfärdssystemet eller utsätta våra medborgare för faror är lika med att man inte får stanna i vårt land.

Sverige ska vara med och hjälpa människor i nöd och det ska ske där nöden är störst. Sverige ska satsa på ordentlig flyktinghjälp och det gör vi genom att ta bort asylmottagandet i vårt land och istället satsa på att hjälpa till på plats.

Religionsfriheten är viktig men det är också viktigt att man kan, om man vill, välja bort religionen. I Sverige växer många upp under förtryck och hedersregler där slöjan i en del fall kan vara ett hinder för att kunna vara så fri som man kan och vill vara i Sverige. Därför bör slöjan förbjudas i för och grundskolan. Burka och Niqab ska helt förbjudas då detta är ett kvinnoförtryck som inte hör hemma i vårt öppna samhälle.