Vi är

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill se ett Sverige som är för alla och inte bara med fördelar för de allra rikaste. De vill att alla i Sverige har rätt till samma sjukvård och att det inte ska styras med pengar. De som inte har råd med privata sjukförsäkringar ska få samma och likvärdig vård som alla andra.

Vänsterpartiet vill satsa på arbetsmiljön i vården så att fler ska vilja jobba inom sjukvården. De vill också ha uppsökande arbete i socialt utsatta områden för att nå alla, speciellt lågutbildade kvinnor som ofta inte har information om sina rättigheter i vårt samhälle. 

Att alla elever har rätt till samma utbildning och att det ska vara oberoende av vilken skola man går på är viktigt. Vänsterpartiet menar att våra skattepengar inte ska gå till vinstdrivande skolor utan till elever och personal i alla skolor. De vill också att skolan ska styras utifrån elevernas bästa och inte utifrån vinsten till ägarna av skolan.

I skolan ska elever med olika bakgrunder kunna mötas på lika villkor och det gynnar både skolresultaten och sammanhållningen. De resurser skolan har måste användas rätt för att möta elever med olika bakgrund och behov. Redan i förskolan ska rätt resurser kunna sättas in.

Vänsterpartiets politik menar att alla har rätt till vårt samhälle oavsett bakgrund. När vi tar emot asylsökande i Sverige ska det ske med den enskilda människans rättighet i centrum. Att integrationen sker med en inkluderande politik är grunden i vårt jämlika samhälle.

Det ska vara lätt, att som nyanländ, komma in på den svenska arbetsmarknaden samt att skaffa sig en utbildning. Elever som går på introduktionsprogrammet i gymnasiet ska få möjlighet att lära sig det svenska språket samt att läsa in grundskolan på kort tid.